October 30, 1994 – May 15, 2021

Mr. Mark Christian Rivero was born on October 30, 1994, and lived in Legaspi, Albay. On May 15, 2021, he passed away due to a road accident. Nonetheless, his legacy endures through a range of artistic roles, with his notable portrayal being “Chano” in Sining Banwa.

He previously served as a cultural worker and performing artist for Sining Banwa Community Theatre, an organization based in Legaspi, Albay, Region V (Bicol Region). The main objectives of the organization are to support and promote artistic works that reflect social realities.

Mr. Rivero was also an activist, as expressed in his Facebook post from December 2016: “Hindi ko ibubuwis ang aking buhay sa 1% naghahari. Handa kong ibuwis ang aking buhay sa malawak na mamamayan na pinagsasamantalahan ng iilang naghahari uri at sa malawak na mamamayan, na hanggang sa ngayon ay patuloy na nakikibaka sa pamamagitan ng parlamentaryo at pinakamataas na anyo ng pakikibaka.”

Categories: Obituaries

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *